ZHP w Niemczech

ZHP w Niemczech Verban der Polnischen Pfadfinder in Deutschland, znane także jako Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech to nazwa polskiej organizacji, działającej na terenie przedwojennych Niemiec w latach 1925-1939 – chociaż jej korzenie sięgają de facto roku 1912 i działalności polskich skautów na ziemiach zaboru niemieckiego. Przez lata swojego istnienia, organizacja borykała się z problemami […]

World Organization of the Scout Movement

World Organization of the Scout Movement Światowa Organizacja Ruchu Skautowego, znana na świecie pod skrótem WOSM jest międzynarodowym zrzeszeniem organizacji skautowskich (oraz harcerskich) z blisko 162 krajów. U podstaw jej idei leży zjednoczenie oraz koordynacja działań wszystkich grup, wyznających ideały oraz wychowanie w duchu skautowskim W przypadku Polski jej przedstawicielem (z 47-letnią przerwą, związaną z […]

Swiat Mlodych

Swiat Mlodych Świat Młodych był najpopularniejszym powojennym czasopismem harcerskim, wydawanym w latach 1949-1993. Do 1954 roku był tygodnikiem, następnie ukazywał się 2 razy w tygodniu. Pismo było współtworzone między innymi przez tak wybitnych autorów jak Wanda Chotomska, Miron Białoszewski, Grzegorz Lasota czy Janusz Domagalik. Od 1974 roku pismo przeszło na druk kolorowy i zaczęło się […]

Sąd harcerski

Sąd harcerski Sądem harcerskim nazywa się koleżeńskie sądy, dokonywane w ramach określonej organizacji harcerskiej, do której przynależy osoba sądzona. Według Statutu ZHP, sąd harcerski jest jedną z władz organizacyjnych i jest odpowiedzialny za orzekanie w sprawach naruszenia Statutu, uchwał i decyzji władz ZHP oraz spory pomiędzy harcerzami. Symbolem członków sądu harcerskiego jest sznur funkcyjny we […]

Rogatywka

Rogatywka Rogatywka jest charakterystycznym nakryciem głowy, występującym w Azji oraz Europie południowo-wschodniej. Jest w pierwszej kolejności kojarzona z wojskowością, będąc nieodzownym elementem polskiego munduru żołnierskiego. Od pozostałych nakryć z daszkiem wyróżnia ją kwadratowe denko. Jej korzenie sięgają jeszcze czasów zaborów i Legionów Polskich we Włoszech, kiedy to jako element munduru wprowadzono wysoką, usztywnioną czapkę z […]

Rodlo

Rodlo Organizacja Harcerska imienia Szarych Szeregów "Rodło" powstała w 1993 roku na skutek wystąpienia ze Związku Harcerstwa Polskiego grupy instruktorów, będącego efektem napięć pomiędzy Jarocińską środowiskową Drużyną Harcerzy Starszych a lokalnym hufcem ZHP. W latach 90. do organizacji należało około 150 członków, podzielonych na kilka jednostek. Oprócz 5. Śmiełowskiej Drużyny Harcerskiej wszystkie działały na terenie […]

Pomnik Harcerzy Wrzesnia w Katowicach

Pomnik Harcerzy Wrzesnia w Katowicach Odsłonięty w 1983 roku pomnik Harcerzy Września miał na celu upamiętnienie heroicznej śmierci śląskich harcerzy, którzy we wrześniu 1939 stawili bohaterski opór wojskom i bojówkom niemieckim, które wkraczały do Katowic. Pomnik składa się z wizerunku grupy harcerzy, wyłaniającej się z jego ściany oraz napisu "Wszystko co nasze Polsce oddamy. Śląsk […]

Pałatka

Pałatka Pałatka to długa wojskowa peleryna z grubej, impregnowanej tkaniny w ciemnych barwach (najczęściej oliwkowych lub ciemnozielonych), pełniąca dwojaką funkcję. Jako ubiór jest ona doskonałą ochroną zarówno dla noszącego, jak i jego wyposażenia. Z kolei po jej zdjęciu i połączeniu z drugą pałatką mogą one pełnić rolę namiotu w kształcie stożka, zaś jego podstawa wynosi […]

Muzeum Harcerskie w Zakopanem

Muzeum Harcerskie w Zakopanem Muzeum Harcerskie imienia Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem jest instytucją otworzoną w 2001 roku, staraniami fundacji imienia państwa Małkowskich, będących patronami i twórcami polskiego harcerstwa. Muzeum jest zarządzane przez harcmistrza Lesława Dalla, pracującego także jako nauczyciel historii. Pierwotnie starano się o otworzenie muzeum w domu "Turnia", w którym przez jakiś […]

Muzeum Harcerskie w Warszawie

Muzeum Harcerskie w Warszawie Warszawskie muzeum podejmujące tematykę historii polskiego harcerstwa zostało założone w 2001 roku, realizując ideę o zachowywaniu harcerskiego dziedzictwa. Pierwotne plany utworzenia takiej instytucji w stolicy sięgają jeszcze czasów przedwojennych i starań Wacława Błażejewskiego, który planował otworzenie takiego muzeum na ulicy Łazienkowskiej. Niestety, jego wysiłki zostały przerwane wybuchem wojny i odłożone na […]