Sztuka w romantyźmie

Sztuka romantyzmu przypada na czas 1815 – 1850. Wtedy pojawiło się zamiłowanie do nieco innych przedstawień. Ludzie zaczęli patrzeć a zwrot podatku śląskie świat nieco bardziej sceptycznie, pojawiły się walki wyzwoleńcze, zmagania narodowe, religijność zaczęła nabierać zupełnie innego wymiaru. Wszystko to sprawiło, hologramy na legitymację że sztuka weszła na zupełnie inny tor rozwoju.
Nie było już tak emocjonalnie jak we wcześniejszych jej etapach rozkwitu. Okres romantyzmu uznaje się przede wszystkim za połączenie kilku nurtów – nie tylko samego romantyzmu, ale także naturalizmu oraz tak zwanego nazarenizmu.