Sztuka modernizmu

Po „wstępie” przed modernizmem nastąpił „główny” modernizm, czyli etap rozwoju sztuki nowoczesnej, jaki koncentrował się na misz-maszu artystycznym różnorakich kierunków – https://naprawaskrzyn.pl/ od suprematyzmu, przez abstrakcjonizm, neoplastycyzm oraz kubizm. W tym momencie w sztuce wystąpił także dadaizm. Z tym kierunkiem wiąże się regeneracja skrzyń biegów nierozerwalnie także sztuka postmodrnizmu. Jej czas przypadka na okres 1950 – 2000. To właśnie wtedy zrodził się nowy odłam postmodernizmu z pop artem, art renewalem oraz konceptualizmem. Ta dziedzina sztuki uchodzi za jedną z najbardziej obszernych w historii szeroko rozumianej kultury.