Historia i sztuka – cechy wspólne

Historia jest dziedziną wiedzy, która ma bardzo wiele wspólnego ze sztuką. Wydawać by się mogło, że w pewnych aspektach te dwie dyscypliny po błąd w sztuce lekarskiej prostu wzajemnie się uzupełniają i na siebie nachodzą. Ich cech wspólnych jest cała masa. Z jednej strony są to nauki, które przetrwały ze swym dorobkiem po dzień dzisiejszy, bowiem dzieła wybitnych twórców sztuki przetrwały po dzień współczesnych, stanowiąc wyraz historii we współczesności, a z drugiej strony realia dzisiejsze tworzą nową historię.
To, co powstaje dziś i wykazuje związek ze sztuką to będzie przyszła historia nowych pokoleń.