Sztuka społeczna a globalne wyzwania - innowacyjne podejścia i inspirujące rozwiązania

Definicja sztuki społecznej Historia i geneza Sztuka społeczna ma swoje korzenie w ruchach artystycznych XX wieku, które dążyły do zaangażowania społeczności w proces twórczy. Początkowo koncentrowała się na działaniach artystycznych w przestrzeni publicznej, a jej celem było wywołanie refleksji i zmian społecznych. Podstawowe cechy Sztuka społeczna cechuje się innowacyjnością i interaktywnością. Artystyczne projekty angażują społeczności …