Sztuka społeczna a transformacja kulturowa – inspirujące przykłady i nowe perspektywy

I. Sztuka społeczna jako narzędzie zmiany A. Historia i geneza sztuki społecznej Sztuka społeczna ma długą historię, sięgającą czasów starożytnych. Jej geneza można doszukiwać się w ruchach społeczno-politycznych, które wykorzystywały sztukę jako narzędzie do wyrażania niezadowolenia i propagowania zmian społecznych. Przykładem może być twórczość artystów działających w okresie rewolucji francuskiej czy też ruchu surrealistycznego w …