Sztuka społeczna a rewolucyjne zmiany społeczne - nowe podejście i inspirujące projekty

1. Sztuka społeczna: wprowadzenie Sztuka społeczna to forma artystycznego wyrazu, która angażuje społeczności w proces twórczy. Sztuka społeczna to nie tylko dzieło sztuki, ale również interaktywny proces, w którym społeczności mają szansę uczestniczyć. Artysta staje się medium, a widzowie stają się współtwórcami. To forma artystyczna, która daje możliwość wyrażenia swojego głosu i wpływu na tworzenie …