Sztuka a polityka - jak wpływają na siebie?

Wprowadzenie Sztuka i polityka są dwiema różnymi dziedzinami, ale mają wiele wspólnego. Sztuka i polityka są dwoma odrębnymi dziedzinami, które wydają się być od siebie oddzielone. Jednak, patrząc bliżej, można dostrzec wiele powiązań między nimi. Zarówno sztuka, jak i polityka zajmują się kwestiami społecznymi, ekonomicznymi i kulturowymi. Obydwie sfery mają wpływ na nasze życie i …