Sztuka a polityka - współzależność i konflikty

Wprowadzenie Definicje sztuki i polityki Sztuka jest wyrazem kreatywności i wyobraźni, która może przybierać różne formy, takie jak malarstwo, muzyka czy literatura. Polityka natomiast odnosi się do procesu podejmowania decyzji i sprawowania władzy w społeczeństwie. Sztuka i polityka są więc dwoma różnymi dziedzinami, ale mają wiele punktów stycznych. Ich rola w społeczeństwie Sztuka i polityka …