Wpływ sztuki na politykę - jakie są przykłady z historii?

Sztuka jako narzędzie propagandy Propaganda w sztuce starożytnego Egiptu Sztuka starożytnego Egiptu miała głównie funkcję propagandową, promującą władzę faraonów i ukazującą ich jako boskie istoty. Wizerunki faraonów były przedstawiane w sposób majestatyczny i potężny, podkreślając ich niezwykłe rządy i boskie pochodzenie. Sztuka była wykorzystywana do umocnienia władzy faraonów i utrzymania jedności społeczeństwa. Sztuka propagandowa w …