Sztuka społeczna a nowe wyzwania - twórcze odpowiedzi na zmieniającą się rzeczywistość

Wprowadzenie Definicja sztuki społecznej Sztuka społeczna to forma twórczości artystycznej, która angażuje społeczność i ma na celu zmianę społecznych, politycznych lub ekonomicznych realiów. Jest to często interdyscyplinarna praktyka, która łączy sztukę, aktywizm społeczny i dialog z lokalną społecznością. Twórcy sztuki społecznej często korzystają z różnych mediów, takich jak performance, instalacje, rzeźba czy sztuka uliczna, aby …