Związek Harcerstwa Polskiego, w skrócie ZHP jest największą polską organizacją harcerską. Jej powstanie jest datowane na 1. listopada 1918 roku, w wyniku połączenia zgrupowań z dotychczasowych trzech zaborów. Chociaż wychowanie w polskim harcerstwie odbywa się w duchu tradycji chrześcijańskich, to jest to organizacja otwarta na ludzi każdego wyznania, rasy czy pochodzenia.

Korzenie całego ruchu sięgają początków XX wieku i angielskiego ruchu skautowego autorstwa generała Roberta Badena-Powella. Kolebką polskiego skautingu było miasto Lwów, gdzie w lutym 1911 roku doszło do podjęcia decyzji o stworzeniu skautingu na ziemiach polskich oraz powstania Komendy Skautowej we Lwowie. W efekcie powołano cztery lwowskie drużyny oraz redakcję dwutygodnika "Skaut".

Nasze harcerskie zuchy

Najnowsze wpisy na blogu

KONTAKT

Adres: ul. Szkolna 24, Chwaszczyno

FORMULARZ KONTAKTOWY