World Organization of the Scout Movement
http://pomocnadrodze.com.pl/wypozyczalnia-samochodow/
Światowa Organizacja Ruchu Skautowego, znana na świecie pod skrótem WOSM jest międzynarodowym zrzeszeniem organizacji skautowskich (oraz harcerskich) z blisko 162 krajów. U podstaw jej idei leży zjednoczenie oraz koordynacja działań wszystkich grup, wyznających ideały oraz wychowanie w duchu skautowskim W przypadku Polski jej przedstawicielem (z 47-letnią przerwą, związaną z przejęciem ZHP przez polskich komunistów i podporządkowaniem jej w całości partii) jest Związek Harcerstwa Polskiego. Symbolem World Organization of the Scout Movement jest fioletowa, okrągła odznaka z umieszczoną w środku lilijką, która jest otoczona związaną liną. Najwyższym organem WOSM jest zbierająca sie co trzy lata Światowa Konferencja, zaś w okresie pomiędzy nimi naczelną władzę pełni Komitet Światowy, na podstawie obowiązującej Konstytucji oraz Regulaminów. wypożyczalnia busów 9 osobowych warszawa