Sąd harcerski

Sądem harcerskim nazywa się koleżeńskie sądy, dokonywane w ramach określonej organizacji harcerskiej, do której przynależy osoba sądzona. Według Statutu ZHP, sąd harcerski jest jedną z władz organizacyjnych i jest odpowiedzialny za orzekanie w sprawach naruszenia Statutu, uchwał i decyzji władz ZHP oraz spory pomiędzy harcerzami. Symbolem członków sądu harcerskiego jest sznur funkcyjny we właściwym kolorze szczebla – dla hufca srebrny, dla chorągwi złoty, zaś dla Naczelnego Sądu Harcerskiego skórzany. Ponadto każdy sznur posiada fioletowe suwaki, symbolizujące pozycję zajmowaną w sądzie. Co do zasady sędziowie stosują się do Regulaminu Sądów Harcerskich ZHP, jednak w wyjątkowych przypadkach są oni zobligowani do korzystania także z Kodeksu Postępowania Karnego.
Sądy harcerskie dzielą się na dwie instancje, przy czym rolę drugiej mogą pełnić tylko i wyłącznie sądy chorągwi oraz NSH. Rozstrzygnięcia wszystkich spraw zapadają w postaci orzeczeń podczas rozprawy lub postanowień na posiedzeniach członków. Rozpatrywana sprawa może zakończyć się uznaniem oskarżonego za winnego, niewinnego lub umorzeniem postępowania. Spektrum kar jest stosunkowo szerokie i może oznaczać zarówno zwykłą naganę i upomnienie, jak i okresowe pozbawienie praw czy całkowite wydalenie z ZHP.