Rodlo
http://www.sipi.com.pl
Organizacja Harcerska imienia Szarych Szeregów "Rodło" powstała w 1993 roku na skutek wystąpienia ze Związku Harcerstwa Polskiego grupy instruktorów, będącego efektem napięć pomiędzy Jarocińską środowiskową Drużyną Harcerzy Starszych a lokalnym hufcem ZHP. W latach 90. do organizacji należało około 150 członków, podzielonych na kilka jednostek. Oprócz 5. Śmiełowskiej Drużyny Harcerskiej wszystkie działały na terenie Jarocina. Na początku nowego tysiąclecia doszło do kryzysu i gwałtownego spadku członków do liczby wynoszącej około 40 osób. Jeszcze gorzej było w 2006 roku, kiedy to liczba aktywnych harcerzy skurczyła się do zaledwie kilkunastu osób. Stało się to impulsem do gruntownej reformy organizacji oraz intensywnego przeprowadzenia nowych szkoleń kadrowych.
Ostatecznie pozostawiono przy życiu zaledwie dwie jednostki, stawiając na jakość zamiast ilości. W 2010 uchwalono ponadto nowe regulaminy. Pomimo niesnasek, będących przyczyną powstania organizacji, jej linia wychowawcza jest bardzo zbliżona do tej z ZHP. Jednocześnie OH "Rodło"stawia na ogromną swobodę wyznania, co przejawia się chociażby z tekstach ślubowań, w których nie pada żadne odniesienie do Boga.
Jednocześnie nie oznacza to zakazu występowania zaangażowanych członków w mundurach podczas uroczystości religijnych czy patriotycznych.
http://venusbp.pl/2017/03/01/maka-sojowa-pelnotlusta/
Umundurowanie harcerzy z "Rodła" jest częściowo zbieżne z tym używanym przez harcerzy z ZHP i ZHR. Zuchy noszą koszule bez naramienników w kolorze szarym (dziewczęta) lub khaki (chłopcy). Do tego obowiązują ich krótkie spodenki, pas zuchowy, filcowy beret oraz białe skarpety. Starsi harcerze korzystają z koszul z naramiennikami, dwoma kieszeniami i kołnierzami w kolorze ciemnozielonym. Spodnie są spinane pasem harcerskim, długie i ciemnozielone lub w wojskowych barwach. W przypadku nakrycia głowy harcerze mają sporą dowolność, bowiem mogą nosić zarówno beret (z lilijką na środku), kapelusz skautowski, jak i rogatywkę.