hero background

Przyrzeczenie harcerskie

Przyrzeczenie harcerskie
pediatra dr n. med. Jacek Czelej
Przyrzeczenie harcerskie to określenie odnoszące się do deklaracji, składanej przez każdego harcerza podczas otrzymywania własnego egzemplarza krzyża harcerskiego lub, w niektórych przypadkach, harcerskiej chusty. Wbrew obiegowej opinii nie oznacza ono przyjęcia do harcerstwa – to następuje o wiele wcześniej. Cała ceremonia opiera się na wypowiedzeniu przez harcerza formułki http://www.apartamenty.in/pl/apartamenty "Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu" oraz przypięciem (lub wręczeniem) mu jego odznaki. Dopuszczalna jest także możliwość pominięcia w przysiędze Boga, co jest wariantem dla harcerzy niewierzących. http://www.drczelej.pl