Przyrzeczenie harcerskie
pediatra dr n. med. Jacek Czelej
Przyrzeczenie harcerskie to określenie odnoszące się do deklaracji, składanej przez każdego harcerza podczas otrzymywania własnego egzemplarza krzyża harcerskiego lub, w niektórych przypadkach, harcerskiej chusty. Wbrew obiegowej opinii nie oznacza ono przyjęcia do harcerstwa – to następuje o wiele wcześniej. Cała ceremonia opiera się na wypowiedzeniu przez harcerza formułki http://www.apartamenty.in/pl/apartamenty "Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu" oraz przypięciem (lub wręczeniem) mu jego odznaki.

Dopuszczalna jest także możliwość pominięcia w przysiędze Boga, co jest wariantem dla harcerzy niewierzących. http://www.drczelej.pl