Pomnik Harcerzy Wrzesnia w Katowicach

Odsłonięty w 1983 roku pomnik Harcerzy Września miał na celu upamiętnienie heroicznej śmierci śląskich harcerzy, którzy we wrześniu 1939 stawili bohaterski opór wojskom i bojówkom niemieckim, które wkraczały do Katowic. Pomnik składa się z wizerunku grupy harcerzy, wyłaniającej się z jego ściany oraz napisu "Wszystko co nasze Polsce oddamy. Śląsk swoim harcerzom i harcerkom poległym w latach 1939-1945" – co nawiązuje do słów refrenu hymnu harcerskiego. Autorami pomnika byli Zygmunt Brachmański oraz Michał Kuczmiński.