Pałatka
Pałatka to długa wojskowa peleryna z grubej, impregnowanej tkaniny w ciemnych barwach (najczęściej oliwkowych lub ciemnozielonych), pełniąca dwojaką funkcję. Jako ubiór jest ona doskonałą ochroną zarówno dla noszącego, jak i jego wyposażenia. Z kolei po jej zdjęciu i połączeniu z drugą pałatką mogą one pełnić rolę namiotu w kształcie stożka, zaś jego podstawa wynosi około 1,8 metra. Ze względu na swoje praktyczne zastosowanie pałatka znalazła wielu zwolenników także w organizacjach harcerskich, stając się (obok kangurki) jednym z najpopularniejszych elementów ubioru harcerzy.