Muzeum Harcerskie w Warszawie

Warszawskie muzeum podejmujące tematykę historii polskiego harcerstwa zostało założone w 2001 roku, realizując ideę o zachowywaniu harcerskiego dziedzictwa. Pierwotne plany utworzenia takiej instytucji w stolicy sięgają jeszcze czasów przedwojennych i starań Wacława Błażejewskiego, który planował otworzenie takiego muzeum na ulicy Łazienkowskiej. Niestety, jego wysiłki zostały przerwane wybuchem wojny i odłożone na wiele lat oraz nieudanych prób reaktywacji pomysłu.
Dopiero na początku XXI wieku, dzięki ogromnej pracy wykonanej przez harcmistrzynie Terese Hernik. Harcmistrza Wiesława Maślankę oraz profesora Tadeusza Polaka projekt został nareszcie zrealizowany i objęty nadzorem Ministerstwa Kultury. Do współpracy z muzeum zostały zaproszone także wszystkie istniejące organizacje harcerskie. Siedziba muzeum mieście się przy ulicy Marii Konopnickiej 6.

W zbiorach muzeum można znaleźć między innymi stare fotografie, sztandary, mundury, kroniki, inne przedmioty związane z harcerstwem – takie jak bibliotek blisko 20 000 książek o wspomnianej tematyce.
Obecnie muzeum jest obsługiwane przez kadrę blisko 40 pracowników i przez okres swojego działania stworzyło 24 wystawy oraz wydało 16 publikacji.