World Organization of the Scout Movement

World Organization of the Scout Movement Światowa Organizacja Ruchu Skautowego, znana na świecie pod skrótem WOSM jest międzynarodowym zrzeszeniem organizacji skautowskich (oraz harcerskich) z blisko 162 krajów. U podstaw jej idei leży zjednoczenie oraz koordynacja działań wszystkich grup, wyznających ideały oraz wychowanie w duchu skautowskim W przypadku Polski jej przedstawicielem (z 47-letnią przerwą, związaną z […]

Rogatywka

Rogatywka Rogatywka jest charakterystycznym nakryciem głowy, występującym w Azji oraz Europie południowo-wschodniej. Jest w pierwszej kolejności kojarzona z wojskowością, będąc nieodzownym elementem polskiego munduru żołnierskiego. Od pozostałych nakryć z daszkiem wyróżnia ją kwadratowe denko. Jej korzenie sięgają jeszcze czasów zaborów i Legionów Polskich we Włoszech, kiedy to jako element munduru wprowadzono wysoką, usztywnioną czapkę z […]

Pomnik Harcerzy Wrzesnia w Katowicach

Pomnik Harcerzy Wrzesnia w Katowicach Odsłonięty w 1983 roku pomnik Harcerzy Września miał na celu upamiętnienie heroicznej śmierci śląskich harcerzy, którzy we wrześniu 1939 stawili bohaterski opór wojskom i bojówkom niemieckim, które wkraczały do Katowic. Pomnik składa się z wizerunku grupy harcerzy, wyłaniającej się z jego ściany oraz napisu "Wszystko co nasze Polsce oddamy. Śląsk […]

Muzeum Harcerskie w Zakopanem

Muzeum Harcerskie w Zakopanem Muzeum Harcerskie imienia Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem jest instytucją otworzoną w 2001 roku, staraniami fundacji imienia państwa Małkowskich, będących patronami i twórcami polskiego harcerstwa. Muzeum jest zarządzane przez harcmistrza Lesława Dalla, pracującego także jako nauczyciel historii. Pierwotnie starano się o otworzenie muzeum w domu "Turnia", w którym przez jakiś […]

Muzeum Harcerskie w Warszawie

Muzeum Harcerskie w Warszawie Warszawskie muzeum podejmujące tematykę historii polskiego harcerstwa zostało założone w 2001 roku, realizując ideę o zachowywaniu harcerskiego dziedzictwa. Pierwotne plany utworzenia takiej instytucji w stolicy sięgają jeszcze czasów przedwojennych i starań Wacława Błażejewskiego, który planował otworzenie takiego muzeum na ulicy Łazienkowskiej. Niestety, jego wysiłki zostały przerwane wybuchem wojny i odłożone na […]