hero background

Category: Harcerstwo

Harcerstwo

ZHP w Niemczech

17 kwietnia 2018, Author: Tomasz Makowski

ZHP w Niemczech Verban der Polnischen Pfadfinder in Deutschland, znane także jako Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech to nazwa polskiej organizacji, działającej na terenie przedwojennych Niemiec w latach 1925-1939 – chociaż jej korzenie sięgają de facto roku 1912 i działalności polskich skautów na ziemiach zaboru niemieckiego. Przez lata swojego istnienia, organizacja borykała się z problemami […]

Harcerstwo

Swiat Mlodych

17 kwietnia 2018, Author: Tomasz Makowski

Swiat Mlodych Świat Młodych był najpopularniejszym powojennym czasopismem harcerskim, wydawanym w latach 1949-1993. Do 1954 roku był tygodnikiem, następnie ukazywał się 2 razy w tygodniu. Pismo było współtworzone między innymi przez tak wybitnych autorów jak Wanda Chotomska, Miron Białoszewski, Grzegorz Lasota czy Janusz Domagalik. Od 1974 roku pismo przeszło na druk kolorowy i zaczęło się […]

Harcerstwo

Sąd harcerski

17 kwietnia 2018, Author: Tomasz Makowski

Sąd harcerski Sądem harcerskim nazywa się koleżeńskie sądy, dokonywane w ramach określonej organizacji harcerskiej, do której przynależy osoba sądzona. Według Statutu ZHP, sąd harcerski jest jedną z władz organizacyjnych i jest odpowiedzialny za orzekanie w sprawach naruszenia Statutu, uchwał i decyzji władz ZHP oraz spory pomiędzy harcerzami. Symbolem członków sądu harcerskiego jest sznur funkcyjny we […]

Harcerstwo

Rodlo

17 kwietnia 2018, Author: Tomasz Makowski

Rodlo Organizacja Harcerska imienia Szarych Szeregów „Rodło” powstała w 1993 roku na skutek wystąpienia ze Związku Harcerstwa Polskiego grupy instruktorów, będącego efektem napięć pomiędzy Jarocińską środowiskową Drużyną Harcerzy Starszych a lokalnym hufcem ZHP. W latach 90. do organizacji należało około 150 członków, podzielonych na kilka jednostek. Oprócz 5. Śmiełowskiej Drużyny Harcerskiej wszystkie działały na terenie […]

Harcerstwo

Mundur harcerski

17 kwietnia 2018, Author: Tomasz Makowski

Mundur harcerski Na mundur harcerski składa się cały szereg elementów, stanowiących podstawowy ubiór każdego członka organizacji harcerskich. Ich pierwsze (modyfikowane kilkukrotnie) wersje były wzorowane na mundurach noszonych przez żołnierzy w ówczesnym wojsku – co miało przede wszystkim na celu ujednolicenie wyglądu wszystkich harcerzy oraz wprowadzenie wytrzymałego uniformu, który będzie odporny na zniszczenia podczas wszelakich wypraw […]

Harcerstwo

Kangurka

17 kwietnia 2018, Author: Tomasz Makowski

Kangurką nazywamy powszechnie kurtkę, która jest stosowana jako okrycie wierzchnie, będąca elementem każdego munduru harcerskiego. Najczęściej jest ona wykonana z brezentu i zakładana poprzez otwór na głowę. Jej nazwa pochodzi od charakterystycznej kieszeni na przedzie kurtki, przypominającej do złudzenia torbę występującą u kangurów. Druga wersja głosi z kolei, że jej polska nazwa pochodzi od podobieństwa […]

Harcerstwo

Kamienie na szaniec

17 kwietnia 2018, Author: Tomasz Makowski

Kamienie na szaniec Kamienie na szaniec są opartą na faktach książką, pióra Aleksandra Kamińskiego, opisującą historię członków harcerskich Szarych Szeregów w okupowanej Warszawie podczas II Wojny Światowej. Dzieło jest obowiązkową lekturą szkolną na poziomie gimnazjalnym. Książka została oparta na relacjach Tadeusza „Zośki” Zawadzkiego, będącego jednocześnie jednym z bohaterów opowieści. Całość została uzupełniona przez Kamińskiego o […]

Harcerstwo

Instruktor

17 kwietnia 2018, Author: Tomasz Makowski

Instruktor Członek danej organizacji harcerskiej, pełniący przede wszystkim funkcje edukacyjne i wychowawcze jest określany mianem instruktora. W polskim harcerstwie harcerz (lub harcerka) staje się instruktorem po osiągnięciu minimum 16. roku życia i złożeniu tak zwanego Zobowiązania Instruktorskiego. Instruktorzy posiadają własny system rangowy, liczący trzy stopnie instruktorskie: przewodnika, podharcmistrza i harcmistrza. Sposób ich zdobywania jest uchwalony […]

Harcerstwo

Harcerski apel

17 kwietnia 2018, Author: Tomasz Makowski

Harcerski apel Zbiórka harcerzy, mająca na celu przekazanie informacji, odczytanie rozkazu, sprawdzenie stanu jednostki, podniesienia (lub opuszczenia) flagi czy bandery oraz wręczenia odznaczeń jest nazywana apelem. Jest on wykonywany wraz z pełną musztrą. Druzynowy Drużynowy jest harcerzem (najczęściej będącym także instruktorem), będącym głową danej drużyny lub gromady zuchów. Jego głównym zadaniem jest kierowanie i odpowiedzialność […]